Om foreningen

Gotvedforeningen blev startet den 20. maj 1969 i det smukke gamle gymnastikhus på Vodroffsvej af Helle Gotved samt 30 interesserede.


Grunden til at danne en forening var for det første, at de kommunale skoler krævede en lovmæssig forening, hvis man ville låne gymnastiklokaler. For det andet havde mange elever givet udtryk for ønsker om Gotvedgymnastik i andre bydele udenfor Københavns bymidte. For det tredje var det muligt at skaffe arbejde til Gotvedlærerinderne under gunstige forhold.

Første bestyrelse i Gotvedforeningen bestod af Helle Gotved, Ulla Christensen, Inge Gotved, Randi Jensen og Bodil Rytz. Foreningen havde to Gotvedlærerinder ansat, Grete Tang og Anna Margrete Jensen, som underviste på 6 hold på 3 skoler - Nørre Allé skole, Sjællandsgade skole på Nørrebro og Hanssted skole i Valby. Medlemskontingentet var 8 kr. årligt og undervisningsgebyret var 20 kr. pr. måned. Medlemstallet var 70 det første år.

Flere undervisningssteder kom til de følgende år bl.a. Gerbrandskolen på Amager, Bellahøj Skole i Brønshøj og en skole i Hellerup. Derefter blev der også oprettet hold uden for København - i Næstved og Roskilde. Disse hold måtte et par år senere køre videre på andre vilkår udenfor Gotvedforeningen, da Københavns kommune forlangte at foreningen kun kunne høre hjemme i Københavns kommune, hvis vi skulle fortsætte med at låne lokaler. Samtidig blev det økonomisk sværere for foreningen da den tilmed skulle betale for at låne disse lokaler.

Den videre historie i 70-erne og 80-erne bringer både opgangstider og nedgangstider med hensyn til undervisningssteder og medlemstal. De fleste år er det dog gået rigtig godt for Gotvedforeningen med mange hold og medlemmer. Lokalerne kunne igen lånes uden betaling, og det hjalp.

I september 1995 fik Gotvedforeningen status som aftenskole under Folkeoplysningsloven. Foreningen blev endvidere indmeldt i DOF (Dansk Oplysnings Forbund) i 2003, da underviserne skulle have en ansvarsforsikring. DOF laver nu Gotvedforeningens lønregnskab.

Som medlem af Gotvedforeningen har man mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling hvor man kan få indflydelse på foreningen samt evt. blive medlem af bestyrelsen.