Hvad er Gotvedgymnastik...

Gotvedgymnastik tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper for bevægelse baseret på kroppens naturlige bevægemønster.

Der arbejdes med elevens kropsbevidsthed, holdning, kredsløbstræning, styrke, åndedræt og bevægelsesglæde. Gymnastikken udøves til musik, der understøtter bevægelserne og skaber en god stemning i rummet.

Totalbevægelse

Helle Gotved var pionér inden for gymnastikken og skabte i 1950erne - efter inspiration af den tyske gymnastiklærer Hinrich Medaus system - en temmelig anderledes form for dansk gymnastik, nemlig totalbevægelse (senere kaldet Gotvedgymnastik). Med disse totalbevægelsesprincipper revolutionerede hun gymnastikverdenens stive former og var med til at give plads til en mere holistisk, naturlig levevis. Udover de organiske totalbevægelser fokuserede Helle Gotved også på føddernes frihed og oplysning indenfor tabubelagte emner som seksuallivet og bækkenbundens optræning.

Naturlig, fri bevægelse

Totalbevægelse er en organisk, fri, gennemløbende bevægelse - i princippet uendelig - der omfatter hele kroppen. Energien til bevægelsen hentes fra afsættet i gulvet, og den forplanter sig som ringe i vandet til resten af kroppen, så man, med blot et lille energiforbrug kan træne kroppen uden at overanstrenge led og muskler.

Totalbevægelse beskriver Helle Gotved som selve naturens bevægelsesform: "...totalbevægelse...omsluttende og stimulerende de indre organer, hvor selve livsfunktionerne: kredsløb og vejrtrækning også manifesterer sig fjedrende og svingende: det bankende, fjedrende hjerte og det tiltagende og aftagende, svingende åndedræt".

Gradvis opbygning der skåner led og muskler

Vi arbejder indenfor Gotvedgymnastik med at bygge bevægelserne op gradvist, så led og muskler varmes op så skånsomt som muligt, og ligeledes kan man gøre bevægelsen mindre og mindre til slut, så man starter og slutter i det små. Det giver træning uden overanstrengelse og giver én lyst til at lave disse bevægelser igen og igen.

Totalbevægelsens lovmæssigheder

Ved totalbevægelse, skriver Helle Gotved, benytter man loven om aktion og reaktion, og også økonomiloven. Når man laver totalbevægelse forplanter energien sig, så man ved et forholdsvist lille energiforbrug (et tryk i gulvet med foden) kan lave bevægelser gennem hele kroppen. Tyngdekraften udnyttes også i Gotvedgymnastikkens totalbevægelser, idet man lærer at lave arm- og bensving, som man bare sætter i gang med et lille energiforbrug, og så klarer tyngdekraften, sammen med trykket i gulvet og rotationen i rygsøjlen, resten. Pointen er, at man ved at gøre mindst muligt, opnår mest muligt.

Hvorfor er det godt at arbejde med totalbevægelse?

Totalbevægelse giver energi og liv. Helle Gotved skriver om dette: "Den rytmiske gennembølgende totalbevægelse, hvor drejningen af kroppen fortsætter i armenes bevægelse i et samlet bevægelsesmønster, betyder at bevægelsen får liv". Den fritløbende energi gennem kroppen ved totalbevægelse får hele kroppen til at fungere i et flow, blodet kan strømme frit gennem kredsløbet, åndedrættet løber rytmisk igennem kroppen, bevægelserne hæmmes ikke af noget, og det giver den dejligste følelse af frihed, helhed og uendelighed.  Bevægelserne flyder over i hinanden, som en ring, der ikke har nogen begyndelse eller ende, og kan i princippet laves i en uendelighed. Leddene og musklerne overanstrenges ikke af unaturlige stillinger og mekaniske bevægelser.

Helle Gotved udviklede Gotvedgymnastikken efter at have studeret kroppens anatomi, fysiologi og funktion, så bevægelserne laves i harmoni med hvordan vores bevægeapparat naturligt bevæger sig. Det gør det dejligt og behageligt at lave Gotvedgymnastik, og man føler sig meget oplivet og let bagefter.

Åndedræt og rytme

Udover de nævnte elementer, spiller også åndedrættet ind, da det er svært, for ikke at sige umuligt, at lave en frit gennemløbende bevægelse gennem kroppen uden et frit gennemløbende åndedræt. Der bruges derfor meget opmærksomhed indenfor Gotvedgymnastikken på at lære folk at trække vejret dybt og ikke holde på vejret under øvelserne. Åndedrættet hjælper desuden til at skabe en vis naturlig rytme for bevægelserne, og rytme er vigtigt, hvis det skal være holistiske, organiske bevægelser, der i princippet skal kunne køre i det uendelige.

Musik

Der bruges som regel musik til Gotvedgymnastik - musikken understøtter bevægelsen, i forhold til rytme, tempo og puls. Musikken hjælper eleven til at lave bevægelsen og skaber også en vis stemning, som man som underviser ønsker at frembringe (f.eks. ro til udspænding og afspænding, og kraft til energiske øvelser som kondidans, over gulv øvelser og løb). Der bruges alt fra popmusik til klassisk.

Kondition og styrke

I hver Gotvedtime arbejdes kroppen godt igennem med f.eks. ledopvarmning, konditions- og kredsløbstræning, styrkeøvelser, smidighedsøvelser, balancetræning og stræk. På alle hold kommer pulsen op - dog varieret tempo efter holdtype - og både mave, ryg, baller, arme og ben styrketrænes.

Bækkenbundstræning

En halv mio. mennesker i Danmark lider af inkontinens. Gennem regelmæssig bækkenbundstræning kan man forbedre bækkenbundens funktion og dermed forebygge inkontinens, eller genoptræne en inkontinent bækkenbund.

Afspænding

Vi afslutter som regel hver gang med en 10-15 minutters afspænding, for at få spændt musklerne helt af, give ro og velvære i krop og sind, og for at sætte restitutionen i gang. Kroppen vil under afspændingen få en dejlig, dyb hvile, hvilket bringer den i balance og vitaliserer den. Afspænding forøger desuden kropsbevidstheden, hvilket er et gennemløbende tema indenfor Gotvedgymnastik. Efter en god afspænding forlader man Gotvedtimen afslappet og med fornyet energi.