Om Helle Gotved

Helle Gotved blev født den 23. oktober 1912 på Frederiksberg, i København. Hun voksede op i Gymnastikhuset på Vodroffsvej, som hendes far, gymnastikdirektør N.H. Rasmussen, havde fået bygget i 1898.

Huset bestod af en smuk gymnastiksal med tilhørende lejlighed ovenpå. Hele sin barndom betragtede hun med beundring sin far undervise hans elever med faste kommandoer, knipsende rytmen med sine fingre, og hun besluttede snart at hun også ville være gymnastiklærer.

Undervisning og overanstrengelse

I 1932 tog hun sin uddannelse fra Statens Gymnastikinstitut (nu "Institut for Idræt") og begyndte at undervise hold i Gymnastikhuset. Hun havde samme år overtaget ledelsen af huset sammen med sin mand, tegneren og gymnastikpædagogen, Aage Gotved.

Helle Gotved havde under sin uddannelse lært de fire gængse gymnastiksystemer: Ling, Bukh, Björkstén og Bertram, som hun efterhånden erfarede på egen krop var stive, usunde modesystemer, hvor elevernes bevægelser først og fremmest skulle se godt ud, i stedet for primært at gøre godt for kroppen. Systemerne var gennemsyret af disciplin, kommandoer og datidens tankegang: "Det skal gøre ondt før det gør godt". Da hun var omkring de tredive var hun overanstrengt af sin egen undervisning og havde som følge af dette mistet stemmen. Hun besluttede at rydde bordet for gamle systemer og skabe sit eget.

Tidløs, naturlig bevægelse

Inspireret af et ophold hos den tyske gymnastikpædagog Heinrich Medau i 1951 og opsat på at skabe et tidløst, naturligt gymnastiksystem, begyndte Helle Gotved at studere kroppens anatomi, fysiologi og funktion i utallige artikler, bøger og gennem egen erfaring. Hun blev opmærksom på den store betydning kropsbevidsthed, afspænding og åndedrættet har på elevens velbefindende. Hun studerede belastningsskader, hensigtsmæssig arbejdsteknik, Medaus totalbevægelse og musikkens betydning for gymnastikken.

Hun besluttede efterhånden, at hun ikke ville skabe et nyt system, men blot principper for bevægelse - tidløs bevægelse - baseret på det naturlige. Målet for gymnastikken skulle være at få det bedre.

Ha´det bedre

I 1954 udkom hendes først bog "Ha det bedre", og derefter gik det stærkt. Idéerne til hendes nye gymnastikteori myldrede frem og Helle Gotved skrev i løbet af de næste 40 år adskillige bøger og artikler, samtidig med at hun underviste, opfostrede 5 børn og stod for den daglige ledelse af Gymnastikhuset.

Gotvedskolen

I 1958 grundlagde hun Gotvedskolen, en uddannelse til gymnastikpædagog. Eleverne studerede anatomi, fysiologi, motorik, totalbevægelse, arbejdsteknik, afspænding, kropsbevidsthed, åndedrætsøvelser og musik. (- Siden 1977 også bækkenbundens funktion, vedligeholdelse og genoptræning). De skulle lære at se på deres elever, for at opdage eventuelle bevægelsesdysfunktioner, der kunne give belastningsskader. De skulle lære at undervise frem for at kommandere. De skulle ikke lære et fast system af øvelser, men lære at bevæge sig tidløst. Efter endt uddannelse kunne de kalde sig Gotvedlærer (- I dag "Gotveduddannet bevægelsespædagog").

Radioudsendelser lørdag formiddag

I 1963 døde Aage Gotved og Helle Gotved måtte drive skolen og huset alene. Nogle år efter (1966) blev Helle Gotved tilbudt at lave 10 minutters radioudsendelse med gymnastik på Danmarks Radio hver lørdag morgen. Udsendelsen hed "Ha' det bedre" og blev et fast indslag på P1 de næste 26 år.

Muskler og orgasme

I 1980 udkom Helle Gotveds bog: "Muskler og orgasme" med fokus på bækkenbundens optræning og dens indvirkning på seksuallivet. Bogen blev pga. den frisindede titel tiet ihjel, og blev først accepteret da hun ændrede titlen til det mere neutrale: "bækkenbund og seksualitet".

Gotved og Helger

I 1984 overlod hun driften af Gymnastikhuset til den selvejende institution Gotvedskolen, under ledelse af Lizzi Jørgensen og svigerdatter Inge Gotved. Men hun fortsatte med at undervise og skrive. Kort før hendes 80 års fødselsdag lavede hun og Anne Marie Helger tv-serien "Gotved og Helger". 18 udsendelser på Danmarks Radio, med letforståelige øvelser for den uøvede gymnast med Helle Gotved som underviser og Anne Marie Helger som den underholdende, udøvende elev. Udsendelserne blev senere omskrevet til en bog med billeder fra tv-serien.

Ved livets ende

I 1998 fik Helle Gotved en blodprop i hjernen, der påvirkede hendes følesans, samt hendes taleevne. Endnu engang havde hun mistet stemmens brug, og kun ved intensiv daglig træning lykkedes det hende at få styr på hendes talegaver igen. Det var dog anstrengende for hende at tale helt frem til hendes død den 19. juni 2006.

I dag er mere end 20 hold bevægelsespædagoger uddannet på Gotvedskolen efter Helle Gotveds principper om totalbevægelse, kropsbevidsthed og helhedstænkning. Over 150 bevægelsespædagoger underviser rundt om i landet, heraf 5 i Gotvedforeningen.

Gotved