Tilmelding og betaling

Tilmeldingen gælder først, når betalingen er overført til reg. nr. 1551, kontonr. 9174095.


Ved tilmelding husk at oplyse: holdnummer, navn, adresse, mobilnummer og mail – pensionister også fødselsdato og år.

“Udenbys”-deltagere skal oplyse CPR-nummer.

Tilmeldingen er bindende for hele sæsonen og er først gældende, når betalingen er modtaget. Har du brug for at dele betalingen over et par gange, så ring og lav en aftale med Pernille.

Ved tilmelding samtykker du i, at Gotvedforeningen må opbevare dine personlige oplysninger i 2 år.

Husk, at du IKKE får bekræftelse på tilmeldingen.

Du kan ikke tilmelde dig via vores hjemmeside.

Ved tilmelding gælder “først til mølle”-princippet.

Når du har betalt, møder du op til første undervisningsgang.

Er du i tvivl om noget med tilmelding ring eller mail til kassereren Pernille mail: Pernille@gotvedforeningen.dk

Background Cellphone Close Up 1376863

Betaling

Om reduceret pris
Du oplyser din fødselsdato, hvis du er pensionist.
Er du efterlønner, ledig, kontanthjælpsmodtager, lærling eller studerende indsendes dokumentation for din status.
Er du "udenbys" skal hele CPR-nummeret opgives.

Giroindbetaling
Ring til kassereren, hvis du har brug for et girokort.

Ved netbank
Brug reg. nr. 1551 og kontonummer 917 40 95.

Active Activity Fitness 373891

Gratis prøvetime?


Ring til skoleleder Vivi A. Kristensen.

Telefon: 5066 0511
Mail: vivi@gotvedforeningen.dk